Validering och kvalificering

Kursbeskrivning

Valideringsutbildning för dig som arbetar inom läkemedelsindustrin och behöver fördjupade kunskaper om regulatoriska krav kring validering och kvalificering. Kursen berör också hur kraven praktiskt appliceras i industrin. Genomgångar av GMP-krav på kvalificering och validering varvas med diskussionsuppgifter och praktiska övningar. Aktuella tolkningar av olika begrepp och koncept behandlas såväl som vilka myndighetskrav som gäller. Vi går igenom specifika krav på installations- och funktionskvalificering samt validering av tillverkningsprocesser (ej sterilisering).

Kursinnehåll

  • Grundläggande myndighetskrav
  • Valideringsdokumentation – planer, program och rapporter
  • Kvalificering av utrustning
  • Validering av tillverkningsprocessen

Utbildningsmål

  • Deltagarna ska kunna definiera betydelsen av de olika begrepp som används inom området samt känna till och hitta i relevant referensdokumentation som finns att tillgå från myndighetshåll. Deltagarna får en fördjupad kunskap kring GMP-krav och tolkningar inom området.
  • Du som skall skriva protokoll och rapporter får lära dig vilka GMP-relaterade punkter som dokumentation och aktiviteter måste innehålla.
  • Du som jobbar inom QA och skall granska och godkänna, får lära dig vad du skall titta på ur GMP-perspektiv.

Kursen vänder sig till

Kursen är anpassad för dig inom utveckling, produktion, processutveckling eller QA som arbetar med eller ska börja arbeta med validering och vill skaffa dig kunskaper om myndigheternas krav inom området. Både personer som ska delta i kvalificerings-/valideringsaktiviteter och de som arbetar med att skriva eller granska dokumentation har nytta av de teoretiska och praktiska delarna.

Behov av förkunskaper

#4216se

Share
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Date & Time
December 7, 2022
- December 8, 2022
9.00-17.00
IndustryPharmaceuticals
LanguageSwedish
LevelIntermediate
RegionEU/US
Venue7A Posthuset

 1 230

No. persons
Discount:
3 persons or more 15% if registered and invoiced together for the same course.

make an

In-House Training Inquiry

Note. To register for a public course/event – Use the button “ADD TO CART” above.

This course is available as an In-House Training course. Let us know if you wish to customize a course or if you are a large group with the same requirements.

We take great care of your contact details. To learn more, read our Privacy Policy

Your Instructor(s)

Leading specialist with long experience of training are guiding you through regulations, guidelines, interpretations, requirements and applications.

Inger Jönebring

Search

Cookies

For your best experience are we using cookies on this website.