Processvalidering – Medicintekniska produkter

ONLINE

Kursbeskrivning

Endags valideringsutbildning för dig som arbetar med medicintekniska produkter och vill få möjlighet att sätta dig in i krav och tolkningar kring hur tillverkningsprocesser ska valideras.

Kursen behandlar de krav och förväntningar som finns på processvalidering i den medicintekniska industrin, vilka processer som ska valideras, förklarar terminologi som är vanligt förekommande (IQ/OQ/PQ), går igenom system för att bibehålla sitt validerade status samt ger möjlighet till diskussioner runt praktiska frågeställningar. Kursen baserar sig i huvudsak på Guiden ”Quality Management Systems – Process Validation Guidance” från GHTF (Global Harmonization Task Force) men tar också upp FDA:s tolkningar och förväntningar inom detta område.

Kursinnehåll

  • Introduktion
  • Bakomliggande krav i QSR och ISO 13485
  • Att fastställa vilka processer som ska valideras
  • IQ, OQ och PQ enligt GHTF
  • Bibehålla validerat tillstånd – Ändringar och Revalidering
  • Validering – förberedelse och genomförande
  • Krav på dokumentation

Utbildningsmål

Deltagarna ska kunna definiera betydelsen av de olika begrepp som används inom området samt känna till och hitta i relevant referensdokumentation som finns att tillgå från myndighetshåll. Deltagarna ska också få en ökad förståelse för hur kraven appliceras praktiskt för olika typer av processer och utrustningar. Du som skall skriva protokoll och rapporter får lära dig vilka punkter som dokumentation och aktiviteter måste innehålla. Du som skall granska och godkänna protokoll och rapporter, får lära dig vad du skall titta på så att dokumentationen uppfyller myndighetskrav.

Behov av förkunskaper:

  • Du skall ha genomgått vår Grundkurs i GMP och kvalitetssystem eller ha motsvarande förkunskaper
  • Du bör ha arbetat minst 6 månader inom reglerad verksamhet i Medicinteknisk industri.

#4122se

Share
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Date & Time
December 2, 2021
9.00-17.00 CET
IndustryMedical Device
LanguageSwedish
LevelIntermediate
LocationOnline
RegionEU/US

620,00

No. persons
Discount:
Early bird price above to Oct 21st / 3 persons or more 15% if registered and invoiced together for the same course.

make an

In-House Training Inquiry

Note. To register for a public course/event – Use the button “ADD TO CART” above.

This course is available as an In-House Training course. Let us know if you wish to customize a course or if you are a large group with the same requirements.

We take great care of your contact details. To learn more, read our Privacy Policy

Your Instructor(s)

Leading specialist with long experience of training are guiding you through regulations, guidelines, interpretations, requirements and applications.

Anna Lundén

Search

Cookies

For your best experience are we using cookies on this website.