Resan - Repetitionsutbildning kvalitet

REPETERA - ENGAGERA - INSPIRERA

Att arbeta med GMP och kvalitetsarbete är som en resa utan slut. Med jämna mellanrum behöver alla organisationer repetera och uppdatera både sina kunskaper och sin attityd till kvalitetsarbetet för att förebygga slentrian eller att man blir hemmablind. Denna utbildning är en engagerande mix av teori och praktik för att få var och en att förstå sin viktiga roll i kvalitetssystemet.

Under denna halvdag går vi igenom kvalitetssystemet från flera perspektiv och stannar till vid olika “stationer” för fördjupning och övningsuppgifter.

Målgrupp

Samtliga personalkategorier som tidigare deltagit i både grund- påbyggnads- samt repetitionsutbildningar i GMP/kvalitetssystem samt med någon arbetslivserfarenhet inom reglerad verksamhet. Utbildningen kan genomföras i både homogena och blandade grupperingar, t.ex. olika avdelningar eller personer med varierande erfarenhet.

Innehåll

Resan är en interaktiv utbildning där inspirerande och tankeväckande korta genomgångar varvas med övningsuppgifter både på individnivå och i mindre grupper. Budskap och arbetsuppgifter tar fasta på det personliga ansvaret för kvalitetstänkande, på vikten av tydlighet och bra kommunikation inom företaget, på värdet av att minska kvalitetsbristkostnader samt på företagets ansvar gentemot myndigheter och kunder att tillverka produkter med rätt kvalitet.

Arbetsuppgifterna inspirerar till aktivt engagemang och deltagarna uppmuntras att komma med förbättringsidéer som kan användas i förebyggande kvalitetsarbete.

Omfattning

½ dag (3 tim)

Genomförande

Passar främst företagsinterna grupper med maximalt 25 deltagare.

Share
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Date & Time
Half day
LanguageSwedish

make an inquiry

In-House Training

This course is available as an In-House Training course. Let us know if you wish to customize a course or if you are a large group with the same requirements.

We take great care of your contact details. To learn more, read our Privacy Policy

Your Instructor(s)

Leading specialist with long experience of training are guiding you through regulations, guidelines, interpretations, requirements and applications.

Search

Cookies

For your best experience are we using cookies on this website.