Dirty dozen – Repetitionsutbildning kvalitet

Förebygg de 12 vanligaste faktorerna som påverkar den så kallade mänskliga faktorn

Utbildningspass som hjälper organisationen att skapa och förnya engagemanget kring kvalitetsarbete och GMP.

Tanken med modellen är att lyfta fram ett antal centrala faktorer som ligger bakom den så kallade mänskliga faktorn; det finns normalt något som föregår de mänskliga misstag vi gör och man behöver förstå dessa för att förebygga och minimera risken för fel.

Beroende på avsatt tid för utbildningen väljs ett antal faktorer ut att jobba med.
Varje punkt har ett antal diskussionspunkter och målet är att identifiera vad som kan göras bättre och hur.
Deltagarna skapar tillsammans ett resultatdokument som kan användas för att initiera förbättringar i verksamheten. Detta kan också ses som ett viktigt led i företagets ansvar att arbeta med kontinuerliga förbättringar.

De 12 faktorerna

 1. Lack of Communication (Brist på kommunikation)
 2. Complacency (Självgodhet)
 3. Lack of knowledge (Brist på kunskap)
 4. Distraction (Distraktion, störande händelser)
 5. Lack of teamwork (Brister i lagarbetet)
 6. Fatigue (Trötthet)
 7. Lack of resources (Brist på resurser)
 8. Pressure (Press)
 9. Lack of assertiveness (Brist på bestämdhet)
 10. Stress (Stress)
 11. Lack of awareness (Brist på medvetenhet)
 12. Norms (Normer)

Målgrupp:

Utbildningen är lämpligt för samtliga personalkategorier som tidigare deltagit i grund- påbyggnads- eller repetitionsutbildningar i GMP/kvalitetssystem samt med minst två års arbetslivserfarenhet inom reglerad verksamhet.
Utbildningen kan genomföras både i blandade och homogena grupper inom t.ex. drift/produktion, QA/QC, support och stabsfunktioner eller andra som påverkas av kvalitetssystemet.

Innehåll/tema:

 • Hantering av händelser och avvikelser
 • Förebyggande kvalitetsarbete
 • Individens och verksamhetens ansvar för kvalitet

Omfattning:

Från 1 – 3 timmar per pass enligt överenskommelse

Genomförande:

Passar främst företagsinterna grupper med maximalt 25 deltagare

LanguageSwedish
YOUR INSTRUCTOR(S)​
Share
CUSTOMIZE IN-HOUSE TRAINING?

Search

Search