Viktig information från Läkemedelsverket om MDR som tillämpas den 26 maj 2021

Klass I-produkter enligt MDD som inte omfattas av övergångsreglerna får inte längre släppas ut på marknaden efter den 26 maj i år. Huvuddelen av produkterna i klass I omfattas inte av övergångsreglerna. Det vill säga att endast klass I-produkter som uppfyller kraven i MDR och produkter som omfattas av övergångsreglerna får släppas ut på marknaden […]