Kurser, böcker och information om regelverken inom GMP och kvalitetssystem för läkemedels- och medicinteknisk industri

 

Compliance Seminars®
Publika kurser på svenska

Ett brett program med kurser om kvalitetssystem för tillverkare och leverantörer inom läkemedels- och medicinteknisk tillverkning.  

Företagsinterna kurser

Vi har ett stort antal olika kurskoncept, baserade på våra standardkurser, repetitionskurser och anpassade kurser.  

Compliance Seminars®
Publika internationella kurser

Ledande specialister med lång erfarenhet guidar dig genom regelverk, guidelines, tolkningar, krav och tillämpningar.  

Böcker och Posters

Handböcker, guider samt översättningar och samlingar av regelverken.  

Play4GMP® Brädspel

Ett roligt, utmanande och interaktivt lärande spel för personal med skiftande GMP-erfarenheter och kunskaper. Testar och förbättrar regelefterlevnad, -kunskap, -attityd och -medvetenhet!.  

Konsulttjänster

Vår konsultverksamhet bedrivs genom vår partner Symbioteq Kvalitet AB.
Genom sitt team av konsulter och nätverk av specialister erbjuder Symbioteq support i uppdrag rörande GMP, kvalitetssäkring, riskhantering, produktregistrering och CE-märkning.