"We provide knowledge and information about CGMP and Quality Systems to the Life Science industry"

Utmaningen

Utmaningen - Repetitionsutbildning kvalitet

Kursformen som aktiverar och engagerar


Efter succén med vår repetitionsutbildning "Spelcirkel" har vi tagit fram en kurs med liknande upplägg, och som lämpar sig att anpassa till olika ämnesområden och era egna rutiner. Kursen får deltagarna att aktivt delta och söka information om regelverket.

Målgrupp:

Samtliga personalkategorier som tidigare deltagit i både grund- påbyggnads- samt repetitionsutbildningar i GMP/kvalitetssystem samt med någon arbetslivserfarenhet inom reglerad verksamhet.
Utbildningen bör genomföras i homogena grupper inom t.ex. drift/produktion, QA/QC eller andra funktioner som regleras av kvalitetssystemet. Deltagarnas kunskapsnivå och erfarenhet bör vara jämbördig.

Innehåll:

Utbildningen är en rolig och lättsam gruppövning i tävlingsform där deltagarna arbetar med 12-15 varierande utmaningar som ska behandlas på ett korrekt sätt enligt gällande regelverk. Arbetsuppgifterna bygger på den teori som man går igenom under en knapp timme innan gruppövningen börjar.
Teorin och utmaningarna kan anpassas till önskat ämnesområde och även egna rutiner på företaget kan användas. Förslag på ämnesområden är dokumentation, loggböcker och avvikelsehantering.
Deltagarna delas in i grupper och får en utmaning. Utmaningen lämnas in för rättning till lärare innan nästa utmaning kan kvitteras ut. Varje utmaning är poängsatt. Efter kaffepaus går man igenom de rätta svaren och en vinnargrupp med flest poäng koras.

Omfattning:

½ dag (3 tim)

Genomförande:

Utmaningen passar främst företagsinterna grupper med minst 15 och maximalt 25 deltagare.

Kontakta oss om du vill veta mer eller ha en offert

Beskriv gärna gruppen och ange om det är några speciella områden ni vill behandla.

Gör en förfrågan

Kursfakta

Regulatoriskt område:
USA och EU
Industri:
Läkemedel / API och medicinteknik

Nivå:
Anpassningsbar
Språk:
Svenska

Utmaningen
Efter en teorigenomgång delas deltagarna in i grupper och får lösa "utmaningar" som ger poäng i kampen om att bli bästa grupp.

Pris (exkl. moms och resekostnader):

22 000 Kr för pass på 3 timmar och upp till 25 personer.
Kunden står för lokal.

Vid anpassning av kursen med egna rutiner tillkommer en engångskostnad som beror på omfattningen. Kontakta oss för offert.