Beställningsvillkor för bokning av företagsinterna kurser

Villkor för bokning av företagsinterna kurser på andra språk:

Avbokning eller ombokning av kurs

Bokingen är bindande och när köparen mottagit orderbekräftelsen är följande villkor kända och accepterade.

Alla avbokningar eller ombokningar måste kommuniceras och vara bekräftade av oss.

Avbokningar/ombokningar som mottagits mindre än 30 kalenderdagar innan kursstart debiteras med 50% av priset + icke återbetalningsbara resekostnader.

Avbokningar/ombokningar som mottagits mindre än 14 kalenderdagar innan kursstart debiteras med 100% av priset + icke återbetalningsbara resekostnader.

Fakturering

Vi fakturerar normalt kursen direkt efter genomförandet. Betalningsvillkor 30 dagar netto. Om inte annat överenskommits debiteras faktiskt antal certifikat, tester och överskjutande antal kursdeltagare, samt de faktiska resekostnaderna plus en miljöavgift.

Kursmaterial

Om du har beställt en PDF-fil med åhörarkopior av kursmaterialet levereras denna med e-post (eller nedladdningsservice vid stora filer) 3-5 dagar innan kursen. Ert företag är ansvarig för den interna distributionen.

Med hänsyn till miljön uppmuntrar vi kursdeltagarna att ta med en bärbar dator / surfplatta till kursen för tillgång till åhörarkopiorna - det är möjligt att göra noteringar i PDF-filen.

Om man föredrar tryckt kursmaterial är det bara att skriva ut PDF filen, förslagsvis 2 bilder per sida, dubbelsidigt.

Deltagarbevis

Om du beställt deltagarbevis behöver vi en deltagarlista.
OBS. listan ska inte vara handskriven. För att förebygga felstavade namn föredrar vi att få en datafil med deltagarna (gärna Word eller Excel).
Deltagarbevisen i PDF-format levereras via e-post som en gemensam fil att om så önskas distribueras till deltagarna.

I riktlinje med våra rutiner för hantering och skydd av personliga uppgifter, sparas deltagarinformationen i 5 år efter kursdatumet.
Om någon förlorat sitt certifikat kan vi återskapa det mot en administrativ avgift av 150 SEK + moms.
Detta gäller endast om individuella certifikat ingick i beställningen och att namnen finns i våra arkiverade deltagarlistor.

Om man önska beställa ett återskapat deltagarbevis på uppdrag av en annan person, kräver vi någon form av begäran från den berörda personen (i riktlinje med våra rutiner för hantering och skydd av personliga uppgifter).

Verifieringstester on-line

Testresultatet skickas till testtagarens e-post direkt efter genomfört test.
En kursadministratör hos köparen kan på begäran få kopior av resultaten.
OBS. För att bevara testens integritet rapporteras endast resultatet. Vi ger aldrig ut frågor eller svar.

Om man beställt deltagarbevis och klarat testet framgår detta på deltagarbeviset.