"We provide knowledge and information about CGMP and Quality Systems to the Life Science industry"

Spaningen

Spaningen - Repetitionsutbildning kvalitet

Vad är det som gör att det ibland blir fel trots välskrivna instruktioner och målgruppsanpassade utbildningar?


Vi tar en titt på den mänskliga faktorn som en risk i en reglerad verksamhet och diskuterar olika sätt bygga bort riskerna innan de skett.

Målgrupp:

Samtliga personalkategorier som tidigare deltagit i grundutbildning i GMP/kvalitetssystem och har arbetslivserfarenhet inom reglerad verksamhet. Utbildningen kan genomföras i både homogena och i blandade grupperingar.

Innehåll:

Utbildningen är indelad i ett teoripass och därefter ett pass med problemlösning i mindre grupper. Deltagarna får då arbeta med givna case och identifiera tänkbara kvalitetspåverkande fel som skulle kunna orsakas av människan, samt föreslå förebyggande åtgärder som minskar riskerna för detta.

Budskapet under utbildningen är att det finns många vinster med ett kontinuerligt kvalitetsarbete som bygger in kvalitet i arbetssätt och rutiner, med en hänsyn till människan som ska utföra arbetsmomenten.

Omfattning:

½ dag (3 tim)

Genomförande:

Spaningen passar främst företagsinterna grupper med maximalt 25 deltagare.

Kontakta oss om du vill veta mer eller ha en offert

Beskriv gärna gruppen och ange om det är några speciella områden ni vill behandla.

Gör en förfrågan

Kursfakta

Regulatoriskt område:
USA och EU
Industri:
Läkemedel / API och medicinteknik

Nivå:
Anpassningsbar
Språk:
Svenska

Spaningen
Efter en teorigenomgång delas deltagarna in i grupper och får arbeta med case där de får identifiera fel/problem och föreslå förebyggande åtgärder.

Pris (exkl. moms och resekostnader):

22 000 Kr för pass på 3 timmar och upp till 25 personer.
Kunden står för lokal.

Vid anpassning av kursen med egna rutiner tillkommer en engångskostnad som beror på omfattningen. Kontakta oss för offert.