"We provide knowledge and information about CGMP and Quality Systems to the Life Science industry"

SmartGMP®

Testa GMP-, QS- och GDP-kunskaper on-line

- Dokumentera dina eller gruppens kunskaper
- Kolla förkunskaper eller verifiera resultatet av en utbildning

 

GMP för läkemedelstillverkning

1411se Läkemedel Grund (30 frågor)   250 kr/test
Testar grundkunskaperna i GMP-regelverket. Lämplig nivå för personal som jobbar i tillverkning eller stödfunktioner där man behöver en grundläggande/generell förståelse för GMP. Även lämplig för entrepenörer, konsulter och leverantörer med uppdrag inom reglerad verksamhet.
Koppling med studiereferenser till "Handbok i GMP - kvalitetssystem för läkemedelsindustrin"

1412se Läkemedel Fördjupning  (80 frågor)   300 kr/test
Innehåller frågor om hela kvalitetssytemet. Denna nivå är för personal som behöver en djupare kunskap om GMP som t.ex inom QA/QC, produktionsledning, processutveckling och produktutveckling.
Koppling med studiereferenser till "Handbok i GMP - kvalitetssystem för läkemedelsindustrin"

Kvalitetssystem för medicintekniska produkter och IVD

1431se MedTek Grund  (30 frågor)   250 kr/test
Testar grundkunskaperna i kvalitetssystemet. Lämplig nivå för personal som jobbar i utveckling, tillverkning eller stödfunktioner där man behöver en grundläggande/generell förståelse för kvalitetsarbetet. Även lämplig för entrepenörer, konsulter och leverantörer med uppdrag inom reglerad verksamhet.
Koppling med studiereferenser till "Handbok i kvalitetsarbete för MedTek"

1432se MedTek Fördjupning  (50 frågor)   300 kr/test
Test som täcker krav relaterade till hela kvalitetssystemet (ISO13485 och 21CFR820). Denna nivå är för personal som behöver en djupare kunskap om kvalitetssystemkrav som t.ex inom QA/RA, produktion, processutveckling och produktutveckling.

1433se Design Control - Konstruktionsstyrning  (12 frågor)   200 kr/test
Specialinriktat test för personal inom konstruktion, konstruktionsstyrning, kvalitetsrevisorer och kvalitetsansvariga som berörs av konstruktionsstyrning (Design Control).

Läkemedelsdistribution och partihandel (GDP - Good Distribution Practice)

1421se GDP Grund  (23 frågor)   250 kr/test
Testar grundkunskaper i det svenska och europeiska regelverket för lagring och distribution av läkemedel.

1422se GDP för transportörer  (12 frågor)   200 kr/test
Speciellt framtaget för personal inom transportsektorn som fraktar läkemedel och behöver påvisa kunskap om vilka regler som gäller.

Anpassade SmartGMP®-test i samband med företagsinterna kurser

Vi tar fram 10-20 frågor baserat på utbildningens längd och innehåll. Kostnaden är beroende på antal frågor och antal deltagare. Kontakta oss för mer information.

SmartGMP® i samband med självstudier:

Kombinera studier i våra handböcker med SmartGMP® tester för att dokumentera dina kunskaper. Läs mer »

Beställ  

 

Testapplikation:

Classmarker.com

Tidsåtgång:

Grund: ca 30-60 min per test
Fördjupning: ca 45-90 min per test
GDP Grund: ca 25-45 min per test
GDP för transportörer och Design Control:
ca 15-30 min per test

Vad ingår:
  • Intyg vid godkänt resultat
  • 2 testförsök per person
    (inom 1 år från inköp)
SmartGMP® på andra språk: