"We provide knowledge and information about CGMP and Quality Systems to the Life Science industry"

GMP-resan

Resan - Repetitionsutbildning kvalitet

REPETERA - ENGAGERA - INSPIRERA


Att arbeta med GMP och kvalitetsarbete är som en resa utan slut. Med jämna mellanrum behöver alla organisationer repetera och uppdatera både sina kunskaper och sin attityd till kvalitetsarbetet för att förebygga slentrian eller att man blir hemmablind. Denna utbildning är en engagerande mix av teori och praktik för att få var och en att förstå sin viktiga roll i kvalitetssystemet.

Under denna halvdag går vi igenom kvalitetssystemet från flera perspektiv och stannar till vid olika "stationer" för fördjupning och övningsuppgifter.

Målgrupp:

Samtliga personalkategorier som tidigare deltagit i både grund- påbyggnads- samt repetitionsutbildningar i GMP/kvalitetssystem samt med någon arbetslivserfarenhet inom reglerad verksamhet. Utbildningen kan genomföras i både homogena och blandade grupperingar, t.ex. olika avdelningar eller personer med varierande erfarenhet.

Innehåll:

Resan är en interaktiv utbildning där inspirerande och tankeväckande korta genomgångar varvas med övningsuppgifter både på individnivå och i mindre grupper. Budskap och arbetsuppgifter tar fasta på det personliga ansvaret för kvalitetstänkande, på vikten av tydlighet och bra kommunikation inom företaget, på värdet av att minska kvalitetsbristkostnader samt på företagets ansvar gentemot myndigheter och kunder att tillverka produkter med rätt kvalitet.

Arbetsuppgifterna inspirerar till aktivt engagemang och deltagarna uppmuntras att komma med förbättringsidéer som kan användas i förebyggande kvalitetsarbete.

Omfattning:

½ dag (3 tim)

Genomförande:

Passar främst företagsinterna grupper med maximalt 25 deltagare.

Kontakta oss om du vill veta mer eller ha en offert

Beskriv gärna gruppen och ange om det är några speciella områden ni vill behandla.

Gör en förfrågan

Kursfakta

Regulatoriskt område:
USA och EU
Industri:
Läkemedel / API och medicinteknik

Nivå:
Anpassningsbar
Språk:
Svenska

Tågstation
Vid varje station arbetar deltagarna med fördjupning och övningsuppgifter.

Pris (exkl. moms och resekostnader):

22 000 Kr för pass på 3 timmar och upp till 25 personer.
Kunden står för lokal.

Vid anpassning av kursen med egna rutiner tillkommer en engångskostnad som beror på omfattningen. Kontakta oss för offert.