"We provide knowledge and information about CGMP and Quality Systems to the Life Science industry"

Repetitionskurser

Vi har repetitionskurserna som aktiverar och engagerar deltagarna

5 olika koncept att välja mellan

Vi är övertygade om att en aktiv och engagerad kursdeltagare lär sig mer, och dessutom bidrar med förbättringar.
I vår verktygslåda har vi 5 populära utbildningskoncept speciellt framtagna för företagsintern repetition.

Med tävlingsmoment och praktiska uppgifter där alla är delaktiga lär sig gruppen både genom att aktivt söka information och att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Och dessutom har de flesta roligt under tiden.

Utbildningarna kan givetvis anpassas efter era behov och rutiner.
Vi kan även hjälpa till med en förstudie för att kartlägga var utbildningsresurserna bör sättas in för bästa effekt.

Spelcirkel - Repetitionsutbildning kvalitet

Lärorik och lättsam gruppövning i tävlingsform där deltagarna ställs inför ett antal situationer som ska behandlas på ett korrekt sätt enligt gällande regelverk. Deltagarna delas in i grupper och får agera i olika roller med hjälp av spelkort. Samtidigt får de också ta sig an olika utmaningar för att samla ytterligare poäng.
Mer

Utmaningen - Repetitionsutbildning kvalitet

Gruppövning i tävlingsform där deltagarna arbetar med 12-15 varierande utmaningar som ska behandlas på ett korrekt sätt enligt gällande regelverk. Arbetsuppgifterna bygger på den teori som man går igenom under en knapp timme innan gruppövningen börjar.
Mer

Resan - Repetitionsutbildning kvalitet

Denna utbildning är en engagerande mix av teori och praktik för att få var och en att förstå sin viktiga roll i kvalitetssystemet.
Under en halv dag går vi igenom kvalitetssystemet från flera perspektiv och stannar till vid olika "stationer" för fördjupning och övningsuppgifter.
Mer

Spaningen - Repetitionsutbildning kvalitet

Vad är det som gör att det ibland blir fel trots välskrivna instruktioner och målgruppsanpassade utbildningar? Vi tar en titt på den mänskliga faktorn som en risk i en reglerad verksamhet och diskuterar olika sätt bygga bort riskerna innan de skett. Efter en teorigenomgång delas deltagarna in i grupper och får arbeta med case där de får identifiera fel/problem och föreslå förebyggande åtgärder.
Mer

Dirty Dozen - de 12 vanligaste orsakerna till misstag

Vi lyfter fram tolv centrala faktorer som ligger bakom den så kallade mänskliga faktorn; det finns normalt något som föregår de mänskliga misstag vi gör och man behöver förstå dessa för att förebygga och minimera risken för fel.
Beroende på avsatt tid för utbildningen väljs ett antal faktorer ut att jobba med.
Mer

Kontakta oss om du vill veta mer eller ha en offert

Beskriv gärna gruppen och ange om det är några speciella områden ni vill behandla.

Gör en förfrågan