"We provide knowledge and information about CGMP and Quality Systems to the Life Science industry"

Företagsinterna kurser på svenska
- Läkemedelsproduktion

Är ni en grupp med samma utbildningsbehov?
Vill ni anpassa en standardkurs för att bättre passa era behov?

Samtliga våra publika kurser går att få som intern kurs. Se kursprogrammet för läkemedel respektive medicinteknik eller sök i "Hitta-rätt-kurs".
Ni kan också få anpassade varianter av alla kurserna i vårt publika utbud. Kursen kan t.ex. anpassas i omfattning, till målgrupp eller till typ av produkt/process ni jobbar med.
Är ni från 6-7 personer så blir en intern kurs oftast minst lika kostnadseffektiv som en publik kurs.

Våra ämnesområden, i urval - Läkemedel:

Planera er kurs noga för bästa resultat

För att vi bättre ska förstå era behov har vi satt samman en lista med saker som man bör tänka på i planeringen. Beskriv gärna era tankar kring dessa frågor i formuläret eller i ett e-mail:

 • Vilket/vilka ämnesområden?
 • Nivå: grund, påbyggnad, avancerad, repetition?
 • Hur länge sedan senaste utbildningen?
 • Erfarenhet och kunskapsnivå i gruppen. Homogen eller varierande?
 • Hur många deltagare? Om många, max gruppstorlek?
 • Är det några specifika rutiner som behöver förbättras?
 • Behövs en förstudie, audit eller diagnostisk test?
 • Verifieringstest efter utbildningen?
 • Hur länge?
 • När?
 • Var? (Se: Plats)

Plats

Hos er (On-site)
Det vanligaste alternativet är att vi kommer till er eller en lokal som ni ordnar.
Ni står för alla praktiska arrangemang.

Nära er (On location)
Vi arrangerar en kurslokal i närheten av er och står för alla praktiska arrangemang.

On-line
Vi kan enkelt genomföra kortare kurser (ca 90-120 min) som ett on-line webinar.

Gör en förfrågan

Specificera gärna antal deltagare, kunskapsnivå, ev. specialområden, plats och tidsplan i fältet Övrig info.

*Obligatoriska uppgifter