Utmaningen - Repetitionsutbildning kvalitet

Kursformen som aktiverar och engagerar

Efter succén med vår repetitionsutbildning “Spelcirkel” har vi tagit fram en kurs med liknande upplägg, och som lämpar sig att anpassa till olika ämnesområden och era egna rutiner. Kursen får deltagarna att aktivt delta och söka information om regelverket.

Målgrupp

Samtliga personalkategorier som tidigare deltagit i både grund- påbyggnads- samt repetitionsutbildningar i GMP/kvalitetssystem samt med någon arbetslivserfarenhet inom reglerad verksamhet.
Utbildningen bör genomföras i homogena grupper inom t.ex. drift/produktion, QA/QC eller andra funktioner som regleras av kvalitetssystemet. Deltagarnas kunskapsnivå och erfarenhet bör vara jämbördig.

Innehåll

Utbildningen är en rolig och lättsam gruppövning i tävlingsform där deltagarna arbetar med 12-15 varierande utmaningar som ska behandlas på ett korrekt sätt enligt gällande regelverk. Arbetsuppgifterna bygger på den teori som man går igenom under en knapp timme innan gruppövningen börjar.
Teorin och utmaningarna kan anpassas till önskat ämnesområde och även egna rutiner på företaget kan användas. Förslag på ämnesområden är dokumentation, loggböcker och avvikelsehantering.
Deltagarna delas in i grupper och får en utmaning. Utmaningen lämnas in för rättning till lärare innan nästa utmaning kan kvitteras ut. Varje utmaning är poängsatt. Efter kaffepaus går man igenom de rätta svaren och en vinnargrupp med flest poäng koras.

Omfattning

½ dag (3 tim)

Genomförande

Utmaningen passar främst företagsinterna grupper med minst 15 och maximalt 25 deltagare.

#3005se

Share
Date & Time
Half day
IndustryMedical Device, Pharmaceuticals
LanguageSwedish
LevelBasic, Intermediate
RegionEU/US

make an inquiry

In-House Training

This course is available as an In-House Training course. Let us know if you wish to customize a course or if you are a large group with the same requirements.

We take great care of your contact details. To learn more, read our Privacy Policy

Your Instructor(s)

Leading specialist with long experience of training are guiding you through regulations, guidelines, interpretations, requirements and applications.

Search

Cookies

For your best experience are we using cookies on this website.