Strategisk kommunikation – Utveckla din roll som QA

“Förstärk Vi-känslan inom företaget, bekämpa vi/dom mentaliteten”

Bakgrund

Oavsett vad man arbetar med har man en sak gemensamt med all andra inom organisationen – det finns alltid medarbetare som måste övertygas, motiveras och inspireras. Att arbeta inom QA innebär att det ställs höga och ibland motstridiga krav på dig från både myndigheter och den egna organisationen.
Trots att vi vill att ”alla” ska känna och ta ansvar för kvalitet blir det ibland tyvärr ”vi” och ”dom” istället.

”If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his language, that goes to his heart.” – Nelson Mandela

Kursbeskrivning

Vi går igenom verktyg för att på ett tydligt sätt kunna kommunicera ut till exempel krav och förväntningar i olika situationer. Dessa verktyg kan hjälpa QA-personal att ses som positiva ledare som inspirerar i kvalitetsarbetet – ambassadörer för kvalitet som har den övergripande förståelsen för krav och förväntningar.

Vi tränar kursdeltagarna i att kommunicera engagemang och förtroende så att mottagarna är beredda att ta till sig och agera utifrån vad som kommuniceras. De strukturer och verktyg vi tränar på kan tillämpas både i större och mindre sammanhang.

Under kursen varvas presentationer, grupparbeten, fallstudier och praktiska övningar. Kursen leds av internationellt erkända utbildare inom ledarskap och kommunikation.

Kursen genomförs under 2 intensiva dagar och 2 utbildare arbetar interaktivt med deltagarna. Vi eftersträvar ett högt tempo för att deltagarnas kurstid ska bli så effektiv som möjligt. Vi utgår alltid från deltagarnas professionella verklighet.

Kursinnehåll

  • Bygga förtroende för dig och din yrkesroll
  • Tala målgruppsanpassat och engagerande så att ett positivt intresse väcks
  • Förankra ett budskap och motivera åhörarna till handling
  • Hantera kritiska situationer som t.ex. synpunkter och invändningar
  • Förankra idéer och förändringar
  • Icke-verbal kommunikation

Kursen vänder sig till

Medarbetare inom kvalitetsfunktionen som i sitt dagliga arbeta ska hantera, diskutera, argumentera och motivera kvalitetsfrågor med t.ex. tillverknings-, teknik- eller ledningsfunktioner. Denna kurs är till för dig som vill utveckla din roll inom QA-organisationen och hjälpa ditt företag att förbättra sitt kvalitetsarbete.

Utbildningsmål

  • Behärska verktyg för att kunna kommunicera på ett sätt som väcker intresse och som får andra att agera på det som sägs. Förbättra din förmåga att påverka och övertyga, undvika pekpinnar och prata mer om ”hur” och ”varför” istället för bara ”vad”.
  • Lära dig att hantera stress och nervositet vid konfrontationer
  • Att använda konkreta exempel för att förtydliga och övertyga

Behov av förkunskaper

  • Du bör ha några års erfarenhet av att arbeta med GxP/QS relaterade frågor inom läkemedels- och/eller medicintekniktillverkning, så att du har stött på kommunikationsutmaningar i olika situationer.

#4248se

IndustryMedical Device, Pharmaceuticals
LanguageSwedish
LevelIntermediate
RegionGlobal
YOUR INSTRUCTOR(S)​

Pia Lanneberg

Share
CUSTOMIZE IN-HOUSE TRAINING?

Search

Cookies

For your best experience are we using cookies on this website.