Spaningen - Repetitionsutbildning kvalitet

Vad är det som gör att det ibland blir fel trots välskrivna instruktioner och målgruppsanpassade utbildningar?
Vi tar en titt på den mänskliga faktorn som en risk i en reglerad verksamhet och diskuterar olika sätt bygga bort riskerna innan de skett.

Målgrupp:

Samtliga personalkategorier som tidigare deltagit i grundutbildning i GMP/kvalitetssystem och har arbetslivserfarenhet inom reglerad verksamhet. Utbildningen kan genomföras i både homogena och i blandade grupperingar.

Innehåll:

Utbildningen är indelad i ett teoripass och därefter ett pass med problemlösning i mindre grupper. Deltagarna får då arbeta med givna case och identifiera tänkbara kvalitetspåverkande fel som skulle kunna orsakas av människan, samt föreslå förebyggande åtgärder som minskar riskerna för detta.

Budskapet under utbildningen är att det finns många vinster med ett kontinuerligt kvalitetsarbete som bygger in kvalitet i arbetssätt och rutiner, med en hänsyn till människan som ska utföra arbetsmomenten.

Omfattning:

½ dag (3 tim)

Genomförande:

Spaningen passar främst företagsinterna grupper med maximalt 25 deltagare.

#3007se

Share
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Date & Time
Half day
IndustryMedical Device, Pharmaceuticals
LanguageSwedish
LevelBasic, Intermediate, Refresher
RegionEU/US

make an inquiry

In-House Training

This course is available as an In-House Training course. Let us know if you wish to customize a course or if you are a large group with the same requirements.

We take great care of your contact details. To learn more, read our Privacy Policy

Your Instructor(s)

Leading specialist with long experience of training are guiding you through regulations, guidelines, interpretations, requirements and applications.

Search

Cookies

For your best experience are we using cookies on this website.