Påbyggnadskurs i statistik: t-test, F-test och variansanalys (ANOVA)

Kursinnehåll

 • Hypotestester: t-tester, F-test, icke-parametriska tester
 • Variansanalys och varianskomponenter
 • Konfidensintervall för skillnader och för metodprecision
 • Regression och Korrelation

Kursen vänder sig till

 • Alla som behöver kunskaper i olika statistiska tester såsom t-tester, F-test och variansanalys (ANOVA).
 • Personer som arbetar på QC-lab
 • Personer som arbetar på forskning och utveckling i både produktions- och laboratoriemiljö
 • Personer som ska ingå i diverse projekt inom läkemedelsindustrin och är i behov av kunskaper i statistik (t-tester, F-test och variansanalys)

Behov av förkunskaper

  • Du skall ha grundläggande kunskaper om kalkylblads- och formelhantering i Microsoft Excel, bland annat med hjälp av tilläggsmodulen “Dataanalys”.
  • Du skall ha grundläggande kunskaper i statistik:
   • Grundläggande statistiska begrepp
   • Grafiska metoder. Centralmått, spridningsmått
   • Sannolikhet, normalfördelning
   • Stickprov
   • Statistiska tolerans- och konfidensintervall
   • Dra slutsatser baserat på data om det man mätt eller avser att demonstrera, med hög konfidens, kan anses uppfylla ställda acceptanskrav, toleranser eller gränsvärden
  • Det är en fördel om du har viss erfarenhet av analysarbete.

Behov av utrustning

Utbildningen genomförs delvis som övningar med egen dator i MS Excel.

#4204se

IndustryPharmaceuticals
LanguageSwedish
LevelIntermediate
YOUR INSTRUCTOR(S)​
Share
CUSTOMIZE IN-HOUSE TRAINING?

Search

Search