Påbyggnadskurs i statistik: t-test, F-test och variansanalys (ANOVA)

Kursinnehåll

 • Hypotestester: t-tester, F-test, icke-parametriska tester
 • Variansanalys och varianskomponenter
 • Konfidensintervall för skillnader och för metodprecision
 • Regression och Korrelation

Kursen vänder sig till

 • Alla som behöver kunskaper i olika statistiska tester såsom t-tester, F-test och variansanalys (ANOVA).
 • Personer som arbetar på QC-lab
 • Personer som arbetar på forskning och utveckling i både produktions- och laboratoriemiljö
 • Personer som ska ingå i diverse projekt inom läkemedelsindustrin och är i behov av kunskaper i statistik (t-tester, F-test och variansanalys)

Behov av förkunskaper

  • Du skall ha grundläggande kunskaper om kalkylblads- och formelhantering i Microsoft Excel, bland annat med hjälp av tilläggsmodulen “Dataanalys”.
  • Du skall ha grundläggande kunskaper i statistik:
   • Grundläggande statistiska begrepp
   • Grafiska metoder. Centralmått, spridningsmått
   • Sannolikhet, normalfördelning
   • Stickprov
   • Statistiska tolerans- och konfidensintervall
   • Dra slutsatser baserat på data om det man mätt eller avser att demonstrera, med hög konfidens, kan anses uppfylla ställda acceptanskrav, toleranser eller gränsvärden
  • Det är en fördel om du har viss erfarenhet av analysarbete.

Behov av utrustning

Utbildningen genomförs delvis som övningar med egen dator i MS Excel.

#4204se

Share
Date & Time
2 days
IndustryPharmaceuticals
LanguageSwedish
LevelIntermediate

make an inquiry

In-House Training

This course is available as an In-House Training course. Let us know if you wish to customize a course or if you are a large group with the same requirements.

We take great care of your contact details. To learn more, read our Privacy Policy

Your Instructor(s)

Leading specialist with long experience of training are guiding you through regulations, guidelines, interpretations, requirements and applications.

Carl-Gustav Millinger

Search

Cookies

For your best experience are we using cookies on this website.