Leadership 3.0 för QA

- Utveckla ditt ledarskap och ditt team

Vi ger dig verktygen för att stärka ditt ledarskap och bygga ditt team!

Kursbeskrivning

Att arbeta med QA är kul, men innebär också stora utmaningar. Trots att de flesta vet att QA-medarbetare är viktiga, kompetenta och ansvarstagande har de det ofta tufft då kraven är höga och ibland motstridiga – från både myndigheter och den egna organisationen. De uppfattas många gånger som nejsägare och skeptiker, några som bromsar upp och som mest kostar pengar. Konsekvenserna kan vara tapp av både energi, arbetsglädje och självförtroende. Men den trenden går att ändra! Och du som chef kan gå i frontlinjen. Det som krävs är att du som ledare:

 • bygger en inkluderande positiv kultur med en grupp pragmatiska brobyggare
 • ingjuter mod, självförtroende och stolthet hos alla dina medarbetare
 • visar hur man förenar hög integritet med en dos pragmatism och lösningsfokus.
 • inspirerar och motiverar medarbetarna och skapar en kultur som bygger på tillit
 • har en tydlig ledarfilosofi så att alla omkring dig vet vad de kan förvänta sig

Låter det övermäktigt? Det är det inte! Vi hjälper dig att utvecklas som individ och som ledare! Du får en forskningsbaserad modell för hur du kan utvecklas som ledare och skapa en positiv trygg kultur där medarbetarna uppfattas som positiva ambassadörer för kvalitetsarbete.

Kursinnehåll

 • Att utforma en ledarskapsfilosofi och ett starkt chefsvarumärke
 • Att bygga broar mellan människor och hantera motstånd och dilemman
 • Att skapa laganda, där alla samverkar för att lösa de utmaningar ni står inför
 • Att skapa psykologisk trygghet och en feedback-kultur
 • Att hantera stress och skapa en hållbar kultur
 • Att ha ett coachande förhållningssätt och kommunicera effektivt
 • Att utforma en egen handlingsplan

Upplägg

Vi blandar teori, forskning med case, övningar och diskussioner. Mellan modulerna får kursdeltagarna uppgifter att lösa. Tempot är högt och kräver vilja att delta, mentalt och fysiskt. Huvudfokus ligger på att träna, reflektera högt, ge och ta feedback. Pedagogiken är upplevelsebaserad inlärning. Träningen genomförs under 2 + 1 heldag. Vi är två tränare som arbetar interaktivt med deltagarna. Vi utgår alltid från deltagarnas professionella verklighet.

 • Erfarenhetsutbyte och inspirerande samtal med kompetenta kollegor
 • Enkla, konkreta verktyg som kommer att stärka ditt ledarskap
 • En forskningsbaserad grupputvecklingsmodell som du lätt kan applicera i vardagen

Kursen vänder sig till

Dig som leder, med eller utan personalansvar, ett QA-team som vill ha engagerade medarbetare och stolta kvalitetsambassadörer, som vill bidra till att ditt team flyttar fram positionerna, från bromsklossar och nej-sägare till en viktig del av affären och varumärket.

#4318se

IndustryMedical Device, Pharmaceuticals
LanguageSwedish
LevelIntermediate
RegionGlobal
YOUR INSTRUCTOR(S)​

Pia Lanneberg

Share
CUSTOMIZE IN-HOUSE TRAINING?

Search

Search