Konstruktionsstyrning – Design Control för Medicintekniska produkter

Tolkning och applicering av kraven i 21 CFR 820.30 samt ISO 13485, 7.3

Kursbeskrivning

Denna kurs ger en grundlig genomgång av regulatoriska krav på produktutveckling och hur detta praktiskt kan appliceras på ett sätt som bidrar till ett effektivt och ändamålsenligt arbetssätt.

Kursinnehåll

 • Introduktion och bakgrund
 • Specifika utmaningar för kombinationsprodukter
 • Rutin(er) för produktutveckling
 • Planering
 • Omvandla användarkrav till konstruktionskrav
 • Riskhantering
 • Konstruktionsresultat
 • Konstruktionsgranskning
 • Verifiering av konstruktion
 • Validering av konstruktion
 • Överföring av konstruktion
 • Konstruktionsändringar

Kursen vänder sig till

Personer inom produkt- och processutveckling, produktunderhåll och QA/RA som behöver fördjupade kunskaper inom området. Även personer som jobbar med auditering/revision har nytta av kursen.

Utbildningsmål

 • Få en ökad förståelse för både FDAs krav och kraven i ISO 13485:2016 samt hur dessa kan appliceras praktiskt.
 • Förstå likheter och skillnader mellan FDA och ISO 13485 samt relationen mellan ISO 13485 och MDR/IVDR
 • Kunna identifiera kritiska aspekter för bedömning vid t.ex. granskning eller audit/revision av utvecklingsdokumentation

Behov av förkunskaper

 • Du skall ha genomgått Grundkurs i GMP och kvalitetssystem eller ha motsvarande förkunskaper
 • Du skall ha arbetat en tid inom QSReg-reglerad verksamhet så att du har viss kännedom om verksamheten inom utveckling och tillverkning av Medicintekniska produkter

#4233se

Share
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Date & Time
November 23, 2021
- November 24, 2021
9.00-17.00
IndustryMedical Device
LanguageSwedish
LevelIntermediate
LocationStockholm, Sweden
RegionEU/US
Venue7A Posthuset

1 245,00

No. persons
Discount:
Early bird price above to Oct 13th / 3 persons or more 15% if registered and invoiced together for the same course.

make an

In-House Training Inquiry

Note. To register for a public course/event – Use the button “ADD TO CART” above.

This course is available as an In-House Training course. Let us know if you wish to customize a course or if you are a large group with the same requirements.

We take great care of your contact details. To learn more, read our Privacy Policy

Your Instructor(s)

Leading specialist with long experience of training are guiding you through regulations, guidelines, interpretations, requirements and applications.

Anna Lundén

Search

Cookies

For your best experience are we using cookies on this website.