Introduktion till kvalificering och validering

Introduktionskurs om myndigheters krav och förväntningar på kvalificering av maskiner och utrustning/instrument samt på validering av tillverkningsprocesser

Utbildningsmål

  • Varför myndigheter ställer krav på kvalificering och validering
  • De vanligaste termerna och definitionerna, t.ex. DQ, IQ, OQ och PQ
  • Vilken typ av dokumentation som ska finnas
  • Exempel på aktiviteter som kan ingå i kvalificering och validering

Kursen vänder sig till

Alla som behöver få grundutbildning i GMP enligt krav i t.ex. EU:s eller USA:s regler.
Exempelvis:

  • Personer som på olika sätt involveras i kvalificerings- och valideringsarbete
  • Personer som ska skriva eller granska protokoll och rapporter och behöver grundkunskaper i valideringsteori
  • Personer som ska delta i kvalificeringar och valideringar och behöver veta bakgrund och teori kring dessa aktiviteter

Behov av förkunskaper

#4114se

Share
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Date & Time
1 day
IndustryPharmaceuticals
LanguageSwedish
LevelIntermediate
RegionEU/US

make an inquiry

In-House Training

This course is available as an In-House Training course. Let us know if you wish to customize a course or if you are a large group with the same requirements.

We take great care of your contact details. To learn more, read our Privacy Policy

Your Instructor(s)

Leading specialist with long experience of training are guiding you through regulations, guidelines, interpretations, requirements and applications.

Inger Jönebring

Search

Cookies

For your best experience are we using cookies on this website.