Introduktion till kvalificering och validering

Introduktionskurs om myndigheters krav och förväntningar på kvalificering av maskiner och utrustning/instrument samt på validering av tillverkningsprocesser

Utbildningsmål

  • Varför myndigheter ställer krav på kvalificering och validering
  • De vanligaste termerna och definitionerna, t.ex. DQ, IQ, OQ och PQ
  • Vilken typ av dokumentation som ska finnas
  • Exempel på aktiviteter som kan ingå i kvalificering och validering

Kursen vänder sig till

Alla som behöver få grundutbildning i GMP enligt krav i t.ex. EU:s eller USA:s regler.
Exempelvis:

  • Personer som på olika sätt involveras i kvalificerings- och valideringsarbete
  • Personer som ska skriva eller granska protokoll och rapporter och behöver grundkunskaper i valideringsteori
  • Personer som ska delta i kvalificeringar och valideringar och behöver veta bakgrund och teori kring dessa aktiviteter

Behov av förkunskaper

#4114se

IndustryPharmaceuticals
LanguageSwedish
LevelIntermediate
RegionEU/US
YOUR INSTRUCTOR(S)​

Inger Jönebring

Share
CUSTOMIZE IN-HOUSE TRAINING?

Search

Search