Handbok i GMP - kvalitetssystem för läkemedelsindustrin

 40

SKU : 1301se Categories : ,
Language : Swedish
Share
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

description

Under tusentals utbildningstimmar inom läkemedelsindustrin har Anna Lundén fått en bra uppfattning om vilka kunskaper kring GMP som efterfrågas, både för anställda i läkemedelsföretag och för personer i angränsande branscher, som leverantörer, entreprenörer och konsulter.

Nu har Anna samlat allt i denna bok:
• Grundläggande kunskap om GMP på ett lättfattligt och överskådligt sätt
• Översiktstabeller om både likheter och skillnader i de tre vanligast förekommande GMP-regelverken:
– EU Guide till GMP, Part I (läkemedelstillverkning)
– EU Guide till GMP, Part II (API, även ICH Q7)
– USA, 21 CFR 210/211 (läkemedeltillverkning)
• Detaljerade tabeller med specifika referenser till krav i de olika texterna
• Krav på styrande och redovisande dokument
• Korsreferensmatris mellan krav i ISO 9001 resp. GMP-regelverken (EU och USA)
• Möjlighet till självstudier kring GMP och att notera referenser till den egna verksamheten

Författare: Anna Lundén
Antal sidor: 136 sid + Bilagor 52 sid
Språk: Svenska
Utgiven av: Key2Compliance AB
Utgiven: 2020-01-21
Utgåva: 6
ISBN: 978-91-983174-4-2

#1301se

Samples & media

Search

Cookies

For your best experience are we using cookies on this website.