Grundläggande statistik

– Självstudiekurs alt. företagsintern kurs

Kursbeskrivning

Självstudiekurs för personal som behöver repetera eller införskaffa nya kunskaper i grundläggande statistik.
Kursen kan även tillhandahållas som en anpassad företagsintern kurs under 1 eller 2-dagar.

Vid anmälan till kurserna:
Validering av analysmetoder och
Statistisk Verktygslåda för kvalitetssystemet
ingår en komplimenterande web-baserad uppföljning (max 60 min) för frågor.
Detta möte genomförs i nära anslutning till dessa kurser.

Kursinnehåll

 • Hantering av grundläggande statistik i Microsoft Excel bland annat med hjälp av tilläggsmodulen “Dataanalys”
 • Nedanstående statistiska begrepp och metoder behandlas:
  • Grundläggande statistiska begrepp
  • Grafiska metoder. Centralmått, spridningsmått
  • Sannolikhet, normalfördelning
  • Stickprov
  • Statistiska tolerans- och konfidensintervall
  • Dra slutsatser baserat på data om det man mätt eller avser att demonstrera, med hög konfidens, kan anses uppfylla ställda acceptanskrav, toleranser eller gränsvärden

Självstudiematerial och utrustning

Kompendium, kalkylmallar samt övningar är i första hand relaterade till att tolka kvantitativa kontinuerliga data från analys- och mätmetoder.
OBS. För att genomföra kursen krävs tillgång till dator med MS Excel.

Kursen vänder sig till

Alla som behöver repetera eller införskaffa nya kunskaper i grundläggande statistik för kvantitativa kontinuerliga data.

Exempelvis:

Personal inom utveckling, produktion och kvalitetskontroll av läkemedel och medicintekniska produkter*, Produkt- och processutvecklare, QA/RA-personal, QC/test-personal, kvalitetsingenjörer och valideringsingenjörer. Kursen passar även material/råvaruleverantörer till denna industri, samt personal som ska delta i projekt inom den farmaceutiska och medicintekniska industrin och är i behov av grundläggande kunskaper i statistik.
* inkluderar kontroll/verifiering av ingående komponenter såsom läkemedelssubstans, tillsatsämnen, förpackningar, doseringsutrustning, komponenter och råmaterial.

Behov av förkunskaper

Du skall ha grundläggande kunskaper om kalkylblads- och formelhantering i Microsoft Excel.
Det är en fördel om du har viss erfarenhet av hantering och tolkning av kvantitativa kontinuerliga mätdata.

#4201se

Share
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Date & Time
Ca. 12 timmar
IndustryMedical Device, Pharmaceuticals
LanguageSwedish
LevelBasic
LocationOnline
RegionGlobal

235,00

No. persons

make an inquiry

In-House Training

This course is available as an In-House Training course. Let us know if you wish to customize a course or if you are a large group with the same requirements.

We take great care of your contact details. To learn more, read our Privacy Policy

Your Instructor(s)

Leading specialist with long experience of training are guiding you through regulations, guidelines, interpretations, requirements and applications.

Carl-Gustav Millinger

Search

Cookies

For your best experience are we using cookies on this website.