Grundkurs i GLP - Good Laboratory Practices

Introduktion till Good Laboratory Practice som gäller när icke-kliniska säkerhetsstudier planeras, utförs, övervakas, registreras, arkiveras och rapporteras. OECD GLP (även US FDA GLP och ISO 17025 berörs kortfattat).

GLP-område

OECD:s dokumentserie för GLP. Läkemedel, bekämpningsmedel, biokemiska (antikroppar, peptider, proteiner, virus, enzymer), kosmetiska produkter, veterinära läkemedel, livsmedels- och fodertillsatser, industrikemikalier, medicintekniska produkter, levande organismer (cell, virus, mikroorganismer), testföremål med komplex komposition och radioaktiva testföremål

Kursen vänder sig till

Kursen riktar sig till alla som behöver få grundutbildning i GLP enligt krav i OECD:s GLP regler. Exempelvis:

  • Nyanställda, entreprenörer och leverantörer till industri och laboratorier
  • Personal och och chefer inom forskning och utveckling
  • Personal och chefer på laboratorier
  • Personal och chefer inom kvalitetssäkringsavdelning och registreringsavdelning
  • Andra kategorier som berörs av GLP-krav

Utbildningsmål

  • Bakgrund och historik kring de GLP-regler som finns idag
  • Olika myndigheters roll och inspektionsverksamhet
  • Grunderna i regelverket
  • Generella dokumentationskrav

Behov av förkunskaper

Inga förkunskapskrav

#4121se

Share
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Date & Time
1 day
IndustryMedical Device, Pharmaceuticals
LanguageSwedish
LevelBasic

make an inquiry

In-House Training

This course is available as an In-House Training course. Let us know if you wish to customize a course or if you are a large group with the same requirements.

We take great care of your contact details. To learn more, read our Privacy Policy

Your Instructor(s)

Leading specialist with long experience of training are guiding you through regulations, guidelines, interpretations, requirements and applications.

Ingrid Sjöberg

Search

Cookies

For your best experience are we using cookies on this website.