GMP Updates - Seneste trender innen GMP

Kursbeskrivelse

Dette kurs er tilpasset krav om oppdatering/retrening innen GMP for tilvirkning av legemidler. Du får en oversiktlig gjennomgang over endringer og oppdateringer i GMP-krav både fra FDA og innen EU. Dessuten behandles trender og statistikk om såkalte 483er, «Warning letters» og inndragelse.

Utdannelsesmål

Etter kurset har du fått økt kunnskap om nye og endrede regler innen GMP-området. Deltakerne blir påminnet om verdien og nytten av GMP-etterlevelse
Deltakerne gis mulighet i å ta del i trender og nyheter som en del av eget forbedringsarbeidet.

Kurset henvender seg til

Kurset er rettet inn mot alle som omfattes av GMP-krav og behøver en oppdatering om EUs og USAs regler. For eksempel medarbeidere, arbeidsledere og overordnet innen:

  • Utvikling
  • Produksjon
  • Kvalitet
  • Leverandører til GMP-regulert virksomhet

Behov for forkunnskaper

Du skal ha gjennomgått Grunnkurs i GMP og kvalitetssystem, eller ha tilsvarende forkunnskaper, samt erfaring fra arbeide innen GMP-virksomhet.

#4125no

Share
Date & Time
IndustryPharmaceuticals
LanguageNorwegian
LevelIntermediate
RegionEU/US

make an inquiry

In-House Training

This course is available as an In-House Training course. Let us know if you wish to customize a course or if you are a large group with the same requirements.

We take great care of your contact details. To learn more, read our Privacy Policy

Your Instructor(s)

Leading specialist with long experience of training are guiding you through regulations, guidelines, interpretations, requirements and applications.

Per Waaler

Search

Cookies

For your best experience are we using cookies on this website.