GDP God distributionssed. EU:s riktlinjer och Läkemedelsverkets föreskrifter, EPUB

 25

SKU : 1372se Categories : ,
Language : Swedish
Share

GDP – God distributionssed – Good distribution practice

EU:s riktlinjer för god distributionssed för humanläkemedel – 2013/C 343/01
Riktlinjer för principer för god distributionssed för aktiva substanser avsedda för humanläkemedel – 2015/C 95/01
Läkemedelsverkets föreskrifter om partihandel med läkemedel – HSLF-FS 2021:95

Svensk översättning och originaltext.

E-bok i EPUB-format.
Filen skickas via e-post efter beställning.

Enanvändarlicens.

Rekommenderade EPUB-läsare:
Windows: Thorium och Adobe Digital Editions
Android: Lithium och ReadEra
Mac och iPhone: iBook

#1372se

Search

Cookies

For your best experience are we using cookies on this website.