Fördjupningskurs i CGMP för läkemedelstillverkning

Kursbeskrivning

Kursen ger dig en grundlig genomgång av ett antal utvalda delar i myndigheternas GMP- krav med fokus på aktuella tolkningar och hur kraven praktiskt appliceras i den dagliga verksamheten.

Utbildningsmål

 • Specifika krav och tolkningar inom ett antal nyckelområden:
  • QAs ansvar för granskning och release
  • Materialhantering
  • Processtyrning
  • CAPA-system/avvikelsehantering
  • System för ändringshantering
 • Var och hur du hittar relevanta referensdokument för krav och tolkningar

Kursen vänder sig till

Personer inom utveckling, tillverkning och QA som behöver fördjupade eller uppdaterade kunskaper om CGMP. Även personer som jobbar med inspektioner/auditering har nytta av de detaljerade genomgångarna av krav och applikationer.

Behov av förkunskaper

 • Du skall ha genomgått Grundkurs i GMP och kvalitetssystem eller ha motsvarande förkunskaper
 • Du skall ha arbetat en tid inom GMP-reglerad verksamhet så att du har viss kännedom om verksamheten inom läkemedelstillverkning

#4212se

Share
Date & Time
IndustryPharmaceuticals
LanguageSwedish
LevelIntermediate
LocationStockholm, Sweden
RegionEU/US

make an inquiry

In-House Training

This course is available as an In-House Training course. Let us know if you wish to customize a course or if you are a large group with the same requirements.

We take great care of your contact details. To learn more, read our Privacy Policy

Your Instructor(s)

Leading specialist with long experience of training are guiding you through regulations, guidelines, interpretations, requirements and applications.

Anna Lundén

Search

Cookies

For your best experience are we using cookies on this website.