EU GMP Guide Part II and III, Swedish translation

 25

SKU : 1018se Categories : ,
Language : Swedish
Share
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

description

OBS. Minsta beställningsantal 30 böcker.
Kontakta kundservice för beställning →
(ca 2 veckors leveranstid)

För enstaka böcker rekommenderar vi  e-boksversionen →

Eudralex Vol. 4
EU Guide för god tillverkningssed (GMP)
Läkemedelsprodukter för humant och veterinärt bruk.
Del II
Grundläggande krav för aktiva substanser använda som startmaterial.
Del III
Riktlinjer för den formaliserade
riskbedömningen för att fastställa
god tillverkningssed för hjälpämnen
i humanläkemedel

Svensk översättning i fickformat med originaltexten parallellt. Spiralbindning för enkel hantering.
95x155mm

#1018se

Samples & media

Search

Cookies

For your best experience are we using cookies on this website.