EU GMP Guide Part II and III, Danish translation

 25

SKU : 1018dk Categories : ,
Language : Danish
Share

BEMÆRK. Sælges kun i sæt med mindst 30 bøger.
Kontakt kundeservice for bestilling →

For færre numre anbefaler vi e-bogsversionen →

Eudralex Bind 4
EU’s vejledning i god fremstillingspraksis vedrørende lægemidler til human og veterinær brug.
Del II – Grundkrav til aktive stoffer anvendt som råvarer
Del III – Retningslinjer for den formaliserede risikovurdering til fastlæggelse af, hvad der er passende god fremstillingspraksis for hjælpestoffer i humanmedicinske lægemidler

Dansk oversættning med originaltekst
– Smidigt lommeformat, 95x155mm
– Wirebinding til enkel håndtering.
– Originalteksten parallelt med oversættelsen

#1018dk

Search

Cookies

For your best experience are we using cookies on this website.