EU GMP Guide Part II and III, Danish translation

 25

SKU : 1018dk Categories : ,
Language : Danish
Share
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

description

Eudralex Bind 4
EU’s vejledning i god fremstillingspraksis vedrørende lægemidler til human og veterinær brug.
Del II
Grundkrav til aktive stoffer anvendt som råvarer
Del III
Retningslinjer for den formaliserede risikovurdering til fastlæggelse af, hvad der er passende god fremstillingspraksis for hjælpestoffer i humanmedicinske lægemidler

Dansk oversættning med originaltekst
– Smidigt lommeformat, 95x155mm
– Wirebinding til enkel håndtering.
– Originalteksten parallelt med oversættelsen

#1018dk

Samples & media

Search

Cookies

For your best experience are we using cookies on this website.