EU GMP Guide Part I and III Swedish translation

25,00

SKU : 1017se Categories : ,
Language : Swedish
Share
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

description

Eudralex Vol. 4
EU Guide för god tillverkningssed (GMP)
Läkemedelsprodukter för humant och veterinärt bruk.
Del I, Kapitel 1-9
Grundläggande krav för läkemedelsprodukter.
Del III
Riktlinjer för den formaliserade
riskbedömningen för att fastställa
god tillverkningssed för hjälpämnen
i humanläkemedel

Svensk översättning i fickformat med originaltexten parallellt. Spiralbindning för enkel hantering.
95x155mm

#1017se

Samples & media

Search

Cookies

For your best experience are we using cookies on this website.