EU GMP Guide Part I and III Danish translation

 25.00

SKU : 1017dk Categories : ,
Language : Danish
Share

BEMÆRK. Sælges kun i sæt med mindst 30 bøger.
Kontakt kundeservice for bestilling →

For færre numre anbefaler vi e-bogsversionen →

Eudralex Bind 4
EU’s vejledning i god fremstillingspraksis vedrørende lægemidler til human og veterinær brug.
Del I, Kapitel 1-9
Grundlæggende krav for lægemidler.
Del III
Retningslinjer for den formaliserede risikovurdering til fastlæggelse af, hvad der er passende god fremstillingspraksis for hjælpestoffer i humanmedicinske lægemidler.

Dansk oversættning med originaltekst
– Smidigt lommeformat
– Wirebinding til enkel håndtering.
– Originalteksten parallelt med oversættelsen
95x155mm

#1017dk

Search

Cookies

For your best experience are we using cookies on this website.