EU GMP Guide Part I and III Danish translation

25,00

SKU : 1017dk Categories : ,
Language : Danish
Share
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

description

Eudralex Bind 4
EU’s vejledning i god fremstillingspraksis vedrørende lægemidler til human og veterinær brug.
Del I, Kapitel 1-9
Grundlæggende krav for lægemidler.
Del III
Retningslinjer for den formaliserede risikovurdering til fastlæggelse af, hvad der er passende god fremstillingspraksis for hjælpestoffer i humanmedicinske lægemidler.

Dansk oversættning med originaltekst
– Smidigt lommeformat
– Wirebinding til enkel håndtering.
– Originalteksten parallelt med oversættelsen
95x155mm

#1017dk

Samples & media

Search

Cookies

For your best experience are we using cookies on this website.