EU GMP Guide Del I och III, Svensk översättning, EPUB

 25

SKU : 1363se Categories : ,
Language : Swedish
Share

EudraLex, Vol. 4 – Regelverket för läkemedelsprodukter i EU
EU Guide för god tillverkningssed (GMP) Läkemedelsprodukter för humant och veterinärt bruk
Del I – Grundläggande krav för läkemedelsprodukter
Del III – EU Riktlinjer för den formaliserade riskbedömningen för att fastställa god tillverkningssed för hjälpämneni humanläkemedel, 2015/C 95/02

Svensk översättning och originaltext

E-bok i EPUB-format.
Filen skickas via e-post efter beställning.

Enanvändarlicens.

Rekommenderade EPUB-läsare:
Windows: Thorium och Adobe Digital Editions
Android: Lithium och ReadEra
Mac och iPhone: iBook

#1363se

Search

Cookies

For your best experience are we using cookies on this website.