EU GDP Guide, Swedish translation + LVFS 2014:8

 25

SKU : 1204se Categories : ,
Language : Swedish
Share
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

description

2013/C 343/01 – EU:s riktlinjer för god distributionssed för humanläkemedel i svensk översättning med originaltexten parallellt
och
2015/C 95/01
Riktlinjer för principer för god distributionssed för aktiva substanser avsedda för humanläkemedel
och
LVFS 2014:8 – Läkemedelsverkets föreskrifter om partihandel med läkemedel.

Smidigt fickformat och spiralbindning för enkel hantering.
93x155mm

#1204se

Samples & media

Search

Cookies

For your best experience are we using cookies on this website.