21 CFR 210, 211 och 11, Svensk översättning, EPUB

 25

SKU : 1360se Categories : ,
Language : Swedish
Share

US GMP (Good Manufacturing Practice) för läkemedel samt elektroniska dokument och elektroniska signaturer

Code of Federal Regulations – Title 21 Food and Drugs
21 CFR, Del 210 – Gällande god tillverkningssed vid tillverkning, hantering, packning och förvaring av läkemedel; Allmänt
21 CFR Del 211 – Gällande god tillverkningssed för färdiga läkemedel
21 CFR Del 11 – Elektroniska dokument; Elektroniska signaturer

Svensk översättning och originaltext

E-bok i EPUB-format
Filen skickas via e-post efter beställning

Rekommenderade EPUB-läsare:
Windows: Thorium och Adobe Digital Editions
Android: Lithium och ReadEra
Mac och iPhone: iBook

#1360se

Search

Cookies

For your best experience are we using cookies on this website.