"We provide knowledge and information about CGMP and Quality Systems to the Life Science industry"

Bedriftsinterne GMP kurs på norsk

Er det behov for at flere deltar på samme kurs, eller ønskes et tilpasset kurs - er et internt kurs en god løsning.

Dette er vår største aktivitet, og vi har stor erfaring i å tilpasse kurs til den enkelte kunde.

Kurskonsept og emner

Vi har en rekke opplæringskonsepter, basert på våre standard kurs, retrening kurs og tilpassede kurs.

Noen punkter du bør vurdere:

 • Hvilke områder innen GMP er det behov for?
 • Er det behov for et grunnkurs, repetisjon/retrening, eller fordypning?
 • Når ble det siste kurset innen emnet avholdt?
 • Er gruppen homogen, eller er det store variasjoner i erfaring, arbeidsområde eller kunnskapsnivå?
 • Hvilket nivå på kurset forventer gruppen?
 • Hvor mange medarbeidere trenger kurset og hvilken størrelse på gruppen er relevant /ønsket (små grupper - mere interaktivitet og effektivitet, større grupper - lavere omkostninger pr deltaker).
 • Er det områder/temaer som bør tillegges spesiell vekt under kurset?
 • Hvis ja, er en innledende kartlegging, test eller audit ønskelig?
 • Skal kurset avsluttes med en test eller annen evaluering?
 • Har din virksomhet egne lokaler som kan benyttes? (Se Lokaler)
 • Hvor mange timer/tidsplan er ønskelig?
 • Når ønskers oppstart?

Lokaler

On-Site
Den vanligste alternativet er at vi kommer til din bedrift eller et nærliggende sted.
Du gjør alt det praktiske ordninger.

On location
Vi arrangerte et kurs på et sted nær deg.
Vi gjør alt det praktiske ordninger.

On-line
For begrensede emner kan vi gjøre kurset som en online webinar.
Det kan være en eller en serie av sesjoner.
1-30 deltakere, maks 90 minutter per sesjon.

Gjør en forespørsel

Vennligst oppgi antall deltakere, kunnskap, ønskede emner, sted og tidsplan i "Annen informasjon".

*Skal utfylles