News

Viktig information från Läkemedelsverket om MDR som tillämpas den 26 maj 2021

May 6, 2021

Klass I-produkter enligt MDD som inte omfattas av övergångsreglerna får inte längre släppas ut på marknaden efter den 26 maj i år. Huvuddelen av produkterna i klass I omfattas inte av övergångsreglerna. Det vill säga att endast klass I-produkter som uppfyller kraven i MDR och produkter som omfattas av övergångsreglerna får släppas ut på marknaden efter den 26 maj.

Länk till nyhetsbrev från Läkemedelsverket →

Link for English version or other languages →

Author:
Share
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Search

Cookies

For your best experience are we using cookies on this website.