LMV informerar om kliniska prövningar relaterat till MDR

March 9, 2021

Hur vet jag om en studie är en klinisk prövning av medicinteknisk produkt?

Läkemedelsverket har tagit fram en film för att förtydliga vilka kliniska studier som omfattas av bestämmelserna i det nya regelverket om medicintekniska produkter.

Search

Search