Kunskapshuset Förlag etablerar starkt samarbete med Key2Compliance

March 16, 2022

Key2Compliance har ingått ett samarbete med Kunskapshuset Förlag, som ingår i Hoi Publishing. Hela bokutbudet från Key2Compliance kommer nu att marknadsföras och presenteras i Kunskapshusets Förlags alla etablerade försäljningskanaler för facklitteratur.

I Key2Compliance utbildningsverksamheten ingår ett antal boktitlar som tidigare tillhandahållits genom direktförsäljning i samband med kurser samt via en nätbutik på den egna hemsidan. Genom det nya samarbetet med Kunskapshuset Förlag utvecklas nu presentationen av utbudet på flera sätt där Kunskapshuset Förlag tar ett särskilt ansvar för att böckerna kan distribueras brett och synliggöras bättre. Samarbetet innebär likaså att Key2Compliance får tillgång till förlagets väsentliga resurser vad avser både produktion och distribution av böcker. Bokkatalogen har förutsättningar att omsätta över 1 MSEK årligen framöver.

“Det här samarbetet skapar spännande möjligheter för båda Key2Compliance och oss. Som ett av Sveriges snabbast växande fackboksförlag vill vi hela tiden bredda katalogen av titlar vi erbjuder våra läsare. Att understödja ett så professionellt utbildningsföretag som Key2Compliance och se till att deras utbud av boktitlar når många fler är en perfekt uppgift för oss”, säger Lars Rambe, VD för Kunskapshuset Förlag.

“Vår katalog av böcker är en viktig del av vår utbildningsverksamhet. Nu kan vår personal fokusera på bästa möjliga kursutbud och rådgivning till våra kunder i trygg förvissning om att vårt utbildningsmaterial synliggörs och hålls tillgängligt på bästa sätt”, säger Jan Hellqvist, VD för Key2Compliance.

Mer information om alla Key2Compliance olika böcker  hittar du här.

Kontakt Key2Compliance
Magnus Jahnsson
Director, Training and courses
magnus.jahnsson@key2compliance.com

Kontakt Hoi Publishing/Kunskapshuset Förlag
marknad@hoi.se

 

Search

Search