Toxicology

Emma Pedersen igen

January 10, 2022

Så här säger Emma om det här arbetet, ”Det fanns en lucka här som behövde fyllas igen. GLP är ursprungligen skrivet för djurtester, men vad är best practice när det kommer till in vitro? Det behövdes bättre riktlinjer för de som jobbar enligt GLP och testmetodutvecklarna behöver utbildas i vad som är en bra metodik så att de kan göra rätt saker från början för att snabbare komma i mål.” Emmas arbete gav henne en plats i OECD:s expertgrupp som utvecklade och granskade dokumentet hon kommer att prata om på webbinariet.

Enligt Emma är det tydligt att framtiden inte ligger i djurtester, men att det är viktigt att de ersättande in vitro-testerna är tillförlitliga, robusta och fungerar under ett kvalitetssystem. ”Jag kommer att prata om hur man kan använda GIVIMP för att effektivisera utvecklingen av alternativa metoder som också kan bli regulatoriskt accepterade. Det är en vägledning i hur man designar en bra metod som också är så väl beskriven att den kan upprepas av andra”, säger Emma. Men det handlar inte bara om ersätta djurförsök, det handlar även om att utveckla bättre testmetoder. ”Djur och människor är inte identiska organismer och det finns alltid en risk att ett djurtest inte ger samma svar som i en människa. In vitro-tester baserade på mänskliga celler har helt enkelt bättre förutsättningar att vara mer humanrelevanta. Jag vill gärna bidra med min kunskap och driva att det ska komma till stånd en förändring på det här området”, säger Emma. ”Även i min roll på Key2Compliance jobbar jag för detta via till exempel mitt deltagande i standardiseringskommittén ISO/TC 194 som ligger bakom de standarder som används för testning av den biologiska säkerheten hos medicintekniska produkter. Jag är med i den ”task force” som bildades under 2021 för att driva arbetet med att ersätta dagens djurtester för hudsensibilisering”, avslutar Emma.

Author:
Share

Search

Search