Kursledare

Katarina Wendsjö

Katarina Wendsjö är civilingenjören som gått från kemiteknik till personkemi. Mer än 20 år i privata näringslivet har gett henne erfarenhet från ett flertal olika ledarroller såsom chef, projektledare och kompetensområdesledare. Sedan 2008 arbetar Katarina med ledarskaps- och organisationsutveckling samt kompetensstrategi inom flera olika branscher. Hon är certifierad användare av verktygen Insiktsmodellen™ och Decision Dynamics Karriärmodell™ samt har även uppfyllt kraven som certifierad coach enligt ICF.

Katarina inspireras av att coacha andra till att inse, utveckla och utöva sina talanger fullt ut. Uppdraget som mentor och interncoach inom AstraZenecas mentorprogram har förstärkt detta ytterligare.

Katarina föreläser sedan 2003 på Apotekarprogrammet vid Göteborgs Universitet om GMP och kvalitetssäkring. Sedan 2009 föreläser hon även om ledarskap för de blivande farmaceuterna.

För mer information om Katarina och hennes verksamhet se:

www.katarinawendsjo.com