• 28 september 10:00-11:30, On-line Webinar
  Lär dig mer om de nya förordningarna
  för medicinteknik och IVD
  - förbered er för övergången
 • 24 oktober i Stockholm och 21 november i Malmö
  Grundkurs i GMP och kvalitetssystem
  för läkemedel och medicinteknik
 • 25-26 oktober, Stockholm
  Fördjupningskurs i CGMP
  för läkemedelstillverkning
  - aktuella tolkningar och hur kraven praktiskt appliceras
 • 22-23 november, Stockholm
  GMP- & QS-krav på datorsystem
  inkl. 21 CFR Part 11
  - FDA-regler och tolkningar som berör datoriserade och automatiserade system

"We provide knowledge and information about CGMP and Quality Systems to the Life Science industry"

Vi är specialister på utbildning och information inom GMP och kvalitetssystem för läkemedels- och medicinteknisk industri

 

Publika kurser på svenska

Ett brett program med kurser om kvalitetssystem för tillverkare och leverantörer inom läkemedels- och medicinteknisk tillverkning.  

Företagsinterna GMP-kurser

Vi har ett stort antal olika kurskoncept, baserade på våra standardkurser, repetitionskurser och anpassade kurser.  

Compliance Seminars®
Internationella kurser

Ledande specialister med lång erfarenhet guidar dig genom regelverk, guidelines, tolkningar, krav och tillämpningar.  

Böcker och Posters

Handböcker, guider samt översättningar och samlingar av regelverken.  

Play4GMP® Brädspel

Ett roligt, utmanande och interaktivt lärande spel för personal med skiftande GMP-erfarenheter och kunskaper. Testar och förbättrar regelefterlevnad, -kunskap, -attityd och -medvetenhet!.  

Konsulttjänster

Vår konsultverksamhet bedrivs genom vår partner Symbioteq Kvalitet AB.
Genom sitt team av konsulter och nätverk av specialister erbjuder Symbioteq support i uppdrag rörande GMP, kvalitetssäkring, riskhantering, produktregistrering och CE-märkning.