"We provide knowledge and information about CGMP and Quality Systems to the Life Science industry"

SmartGMP®

Testar dina GMP-, QS- och GDP-kunskaper on-line

Styr, effektivisera och verifiera utbildningen med tester via internet. Dokumentera resultatet.

Att lära genom frågor är något man länge jobbat framgångsrikt med inom t.ex. bilskolor och språkutbildningar.

SmartGMP® ger kostnadseffektiv och flexibel inlärning och gör att man kan styra insatserna dit de behövs.

GMP- och QS-testerna är baserade på våra handböcker:

- Handbok i GMP - kvalitetssystem för läkemedelsindustrin
- Handbok i kvalitetsarbete för MedTek

För att underlätta instudering eller repetition får användaren studiereferenser i boken vid felaktigt svar.

GDP-testerna har däremot ingen återkoppling till någon bok.

  • Saknas grundkunskaper rekommenderar vi att först lära in eller repetera med hjälp av våra handböcker
  • Gör ett SmartGMP® test och se vad som behöver repeteras
  • SmartGMP® ger studiereferenser för varje felaktigt svar
  • Genomför utbildning utifrån bristerna eller använd handboken för klass- eller självstudier
  • Kontrollera/verifiera kunskaperna genom ett upprepat SmartGMP® test

I SmartGMP® ingår bl.a.

  • Test med 30 eller 80 frågor på svenska (GDP 23 frågor)
  • Återkoppling med studiereferenser för alla felaktiga svar (ej GDP)
  • Intyg vid godkänt resultat (ca 80% rätt)
  • 4 testförsök per person (inom 1 år från inköp)
Versioner

Läkemedelsproduktion
- Steg 1* med utvalda delar för baskunskaper i GMP (30 frågor)
- Steg 2* baserat på hela Handboken (80 frågor)

Läkemedelsdistribution (GDP)
Grundkunskaper (23 frågor)
GDP för transportörer (12 frågor)

Medicinteknisk produktion

- Steg 1* med utvalda delar för baskunskaper i GMP/QS (30 frågor)
- Design Control. Specialinriktat test inom DC området (12 frågor)
(För personal inom konstruktion, konstruktionsstyrning,
kvalitetsrevisorer och kvalitetsansvariga.)

Vi arbetar löpande med att ta fram tester för andra GMP-områden och fler språk. Kontakta oss gärna om du är intresserad av ett visst område.

*Steg 1 eller 2?

Steg 1 är tänkt för personal som jobbar i tillverkning eller stödfunktioner där man behöver en grundläggande/generell förståelse för GMP.

Steg 2 är för personal som behöver en djupare kunskap om GMP som t.ex inom QA/QC, produktionsledning, processutveckling och produktutveckling.

SmartGMP® som komplement till Intern kurs

Du kan använda SmartGMP som ett sätt att verifiera utbildningens effektivitet. Vi tar fram 10-20 frågor baserat på utbildningens längd och innehåll. Du köper de antal licenser ni vill ha (minimum 10) och efter att varje deltagare genomfört och klarat testen (80% rätt) så får man sitt kursintyg där det framgår att man blivit godkänd.
Pris: 240:- per test, minimidebitering 10 tester

Som tilläggstjänst går det att få en sammanställning av deltagarnas resultat i en Excelfil med hänvisning till de frågor som inte besvarats korrekt.
Pris: 3000:-

Beställ  

 

Artikelnr och priser

Läkemedelsproduktion
1411se Läkemedel Steg 1   195 kr/test
1412se Läkemedel Steg 2   240 kr/test

Medicinteknisk utrustning
1431se MedTek Steg 1   195 kr/test
1433se Design Control  12 frågor   150 kr/test

Läkemedelsdistribution (GDP)
1421se GDP Grund  23 frågor   150kr/test
1422se GDP för transportörer 12 frågor   150kr/test

Paketerbjudande

Vid köp av en Handbok tillsammans med ett GMP/QS-test ger vi 30% rabatt på boken. OBS. Max 1 bok per test.

Vid köp av bok tillkommer frakt.
Handbok i GMP - kvalitetssystem för läkemedelsindustrin (Ord pris 395 kr)
Handbok i kvalitetsarbete för MedTek (Ord pris 345 kr)

För större grupper lämnar vi gärna offert.

Testapplikation:

Classmarker.com

Tidsåtgång:

Steg 1 ca 30-60 minuter per test
Steg 2 ca 45-90 minuter per test
GDP Grund, GDP för transportörer och Design Control,
ca 20-45 minuter per test

SmartGMP® på andra språk: