"We provide knowledge and information about CGMP and Quality Systems to the Life Science industry"

Företagsinterna kurser på svenska

Är ni en grupp med samma utbildningsbehov?
Vill ni anpassa en standardkurs för att bättre passa era behov?

- Då är en företagsintern utbildning troligen den bästa och mest kostnadseffektiva lösningen.

Det här är vår största verksamhet och vi har ett stort nätverk av erfarna och duktiga utbildare som kan hjälpa dig.

Kurskoncept och ämnen

Vi har ett antal olika kurskoncept, baserade på våra standardkurser, repetitionskurser och anpassade kurser.
För att vi bättre ska förstå era behov har vi satt samman en lista med saker som man bör tänka på i planeringen:

 • Vilka ämnen/områden?
 • Nivå: grund, påbyggnad, avancerad, repetition?
 • Hur länge sedan senaste utbildningen?
 • Erfarenhet och kunskapsnivå i gruppen. Homogen eller varierande?
 • Hur många deltagare? Om många, max gruppstorlek?
 • Är det några specifika områden som behöver förbättras?
 • Behövs en förstudie, audit eller diagnostisk test?
 • Verifieringstest efter utbildningen?
 • Hur länge?
 • När?
 • Var? (Se: Plats)

Plats

Hos er (On-site)
Det vanligaste alternativet är att vi kommer till er eller en lokal som ni ordnar.
Ni står för alla praktiska arrangemang.

Nära er (On location)
Vi arrangerar en kurslokal i närheten av er och står för alla praktiska arrangemang.

On-line
För begränsade ämnen kan vi genomföra kursen som ett on-line webinar.
Det kan vara en eller flera sessioner på max 90 minuter per gång.
Upp till 30 deltagare.

Repetitionsutbildningar

Vi har ett antal koncept speciellt utvecklade för repetition:

Spelcirkel

Lärorik och lättsam gruppövning i tävlingsform där deltagarna ställs inför ett antal situationer som ska behandlas på ett korrekt sätt enligt gällande regelverk. Deltagarna delas in i grupper och får agera i olika roller med hjälp av spelkort. Samtidigt får de också ta sig an olika utmaningar för att samla ytterligare poäng.
Mer »

Utmaningen

Gruppövning i tävlingsform där deltagarna arbetar med 12-15 varierande utmaningar som ska behandlas på ett korrekt sätt enligt gällande regelverk. Arbetsuppgifterna bygger på den teori som man går igenom under en knapp timme innan gruppövningen börjar.
Mer »

Resan

Denna utbildning är en engagerande mix av teori och praktik för att få var och en att förstå sin viktiga roll i kvalitetssystemet.
Under en halv dag går vi igenom kvalitetssystemet från flera perspektiv och stannar till vid olika "stationer" för fördjupning och övningsuppgifter.
Mer »

Spaningen

Vad är det som gör att det ibland blir fel trots välskrivna instruktioner och målgruppsanpassade utbildningar? Vi tar en titt på den mänskliga faktorn som en risk i en reglerad verksamhet och diskuterar olika sätt bygga bort riskerna innan de skett. Efter en teorigenomgång delas deltagarna in i grupper och får arbeta med case där de får identifiera fel/problem och föreslå förebyggande åtgärder.
Mer »

Dirty Dozen - de vanligaste orsakerna till misstag

Vi lyfter fram ett antal centrala faktorer som ligger bakom den så kallade mänskliga faktorn; det finns normalt något som föregår de mänskliga misstag vi gör och man behöver förstå dessa för att förebygga och minimera risken för fel.
Beroende på avsatt tid för utbildningen väljs ett antal faktorer ut att jobba med.
Mer »

Gör en förfrågan

Specificera gärna antal deltagare, kunskapsnivå, ev. specialområden, plats och tidsplan i fältet Övrig info.

*Obligatoriska uppgifter