"We provide knowledge and information about CGMP and Quality Systems to the Life Science industry"

Kvalitetsdagar - publika kurser på svenska
- Medicinteknisk industri

Kvalitetsagar är samlingsnamnet för våra populära öppna svenska kurser för den medicintekniska industrin.
Vi har ett brett utbud med kurser inom QSReg, ISO 13485, MDR och IVDR i olika kunskapsnivåer för tillverkare, konsulter och underleverantörer inom medicinteknisk industri.

Kurskalender, Medicinteknisk utveckling och tillverkning

Håll pekaren över kurstiteln för en kort beskrivning.
Klicka på titeln för att öppna den fullständiga beskrivningen.

Anmälan

Kurser per ämnesområde, Medicinteknisk utveckling och tillverkning

Håll pekaren över kurstiteln för en kort beskrivning.
Klicka på titeln för att öppna den fullständiga beskrivningen.

Anmälan

Biokompatibilitet

»

Introduktionskurs i biologisk utvärdering av medicintekniska produkter   #4231se

 
Datorsystem & elektroniska dokument

»

GMP- & QS-krav på datorsystem, Inkl 21CFR Part 11   #4211se

»

Nytt Annex 11 till EUs GMP om datoriserade system (webinar)   #4811se

»

Har du koll på din Part 11-status? (webinar)   #4812se

 
Grundkurser

»

Grundkurs i GMP och kvalitetssystem för läkemedel och medicinteknik   #4113se

»

Grundkurs i GLP   #4121se

 

Laboratorier och kvalitetskontroll

»

Påbyggnadskurs i statistik - T-test, F-test och variansanalys (ANOVA)   #4204se

 
Påbyggnadskurser Medicintekniska produkter (Medical Device)

»

Din roll som ansvarig för Regulatory Affairs – Medical Devices   #4232se

»

FDAs kvalitetssystemkrav för Medicintekniska produkter (QSReg - 21CFR820)   #4214se

»

GMP/QS uppdateringar - Viktiga nyheter inom QA/QM, GMP och kvalitetssystem - Medicinteknik   #4125se

»

Hur bibehåller och utvecklar man en kvalitetskultur?   #4128se

»

Hur får man med sig organisationen i kvalitetsarbetet?   #4124se

»

Kvalitetssystem för medicintekniska produkter enligt ISO 13485   #4229se

»

Leverantörsutvärdering (webinar)   #4804se

»

QA/RA Leader Medicinteknik – Preparandutbildning för Certifiering, (2 steg)   #4501se

 
Revisioner (Auditing)

»

Auditor/Lead Auditor inom Life Science - Preparandutbildning för certifiering, (2 steg)   #4601se

 
Statistik

»

Grundläggande statistik för laboratoriepersonal   #4201se

»

Påbyggnadskurs i statistik - T-test, F-test och variansanalys (ANOVA)   #4204se

 
Validering och kvalificering

»

Processvalidering - Medicintekniska produkter   #4122se

»

Processvalidering enligt GHTF (webinar)   #4803se

»

Validering och kvalificering   #4216se