Kursledare

Monica Grekula

  For English, click here »

Monica Grekula arbetar som som konsult på Symbioteq Kvalitet AB med att hjälpa företag med uppgifter relaterade till biologiska utvärderingar. Monica hjälper till med biologiska utvärderingsplaner och -rapporter, toxikologiska utvärderingar, koordinering och råd vid kontakt med testhus (kemisk karaktärisering och biologisk utvärdering), framtagning av rutiner mm.

Monica är toxikolog (University of Surrey, England), ERT (European Registered Toxicologist) och apotekare (Uppsala Universitet) och har mer än 20 års erfarenhet av medicinteknisk- och läkemedels industri; Wellspect Healthcare (former Astra Tech AB, a division within Dentsply IH AB), Apoteket AB och AstraZeneca.

Monica har arbetat med forskning och utveckling, tillverkning och kvalitets- och regulatoriska frågor. Framförallt har Monica expertkunskap inom biologisk utvärdering av medicintekniska produkter. Medlem i framtagningen av standarden för biologisk utvärdering av medicintekniska produkter (ISO 10993). Som konsult arbetar Monica bland annat som expert inom biokompatibilitets frågor inkluderande strategier för global compliance. Monica är idegivare och koordinator av “Symbioteq Biocompatibility of Medical Devices Conference”.