Kursledare

Antonia Claasz

Antonia Claasz har en PhD i biokemi med fokus på molekylärbiologi. Hon har flerårig erfarenhet inom medicinteknik, främst inom regelverk och produktutveckling, både för generella medicintekniska produkter och produkter för in vitro diagnostik. Hon har arbetat med ansökningar om marknadsgodkännande i många länder, speciellt i EU, Asien, Nordamerika och Australien.

På Symbioteq hjälper hon främst kunder med CE märkning och framtagning av tekniska filer, samt ansökning om produktgodkännande i länder utanför EU.