Kursledare

Maria Callin

Maria Callin har 10 års erfarenhet av arbete inom läkemedelsbranschen där hon dels jobbat med kvalitetskontroll men också har haft rollen som utbildningsansvarig för en fabrik. Hon har en lärarutbildning i grunden och har lång erfarenhet av att arbeta strategiskt för att optimera arbetsprocesser, formulera kompetensbehov samt genomföra utbildningsinsatser. Maria har mycket god kommunikativ förmåga som skapar delaktighet, struktur och engagemang i grupper och möter uppsatta mål.

Idag bedriver Maria en konsultverksamhet, Enjoy The Gap, som arbetar med verksamhetsutveckling och utbildningsproduktion.